Msze Święte

Niedziele:

8.00
10.00
15.30


Dni powszednie:

poniedziałek i czwartek - 7.00
pozostałe dni tygodnia -  18.00

MAJ oraz PAŹDZIERNIK:
poniedziałek i czwartek - 7.00 oraz 18.00
pozostałe dni tygodnia - 18.00

 

DODATKOWE MSZE ŚW.
W STAŁYCH INTENCJACH:

I sobota miesiąca - 8.00
(w intencji matek oczekujących potomstwa)
I czwartek miesiąca - 18.00
(w intencji zmarłych)


Kontakt

ADRES:

Parafia NMP Królowej Polski
ul. Wąska 5
32-543 Myślachowice


Konto nr:
05 1240 4197 1111 0010 6305 1840
PKO SA

NIP:
628-19-716-48

REGON:
040096925

Logowanie

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Grupy parafialne
Chór kameralny Nowa Radost PDF Drukuj Email

 

Chór kameralny "Nowa Radost"
działający przy parafii NMP Królowej Polski
w  Myślachowicach

Jesienią 2011 rozpoczęły się zapisy, a następnie próby chóru mieszanego, którego dyrygentką jest pani Agnieszka Starzykiewicz-Wysogląd (pracująca także ze Scholą działającą przy naszej parafii).  Próby chóru odbywają się w piątki o godz. 19.00. Pierwszy koncert naszego chóru miał miejsce podczas pasterki 2010 roku.

Skład chóru kameralnego " NOWA RADOST":

sopran I:

 • Edyta Głowacz
 • Bożena Kurek
 • Dominika Malczyk
 • Elżbieta Miślińska
 • Małgorzata Miślińska
 • Monika Wentrys
 • Weronika Wentrys
 • Elżbieta Woźniak

sopran II:

 • Katarzyna Kaczara
 • Agnieszka Starzykiewicz-Wysogląd

alt:

 • Karolina Lorenc
 • Marta Pabis
 • Wioletta Piotrowska

bas:

 • Zdzisław Filipek
 • Mirosław Gołąb
 • Jerzy Wójtowicz
 • Mirosław Wysogląd

 

 


 

 

 
Oaza PDF Drukuj Email

„Będę Cię sławił, Panie, z całego
Mego serca(…) Kiedym Cię
Wzywał, wysłuchałeś mnie (…),
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
Nie porzucaj dzieła rąk Twoich”

Z psalmu 138

 

Tę grupę tworzą dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna naszej parafii. Opiekunką jest pani Katarzyna Pilarczyk. Spotkania odbywają się w salce katechetycznej.

 
Schola PDF Drukuj Email

 

Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i dziękczynieniem Go wysławiać”
                                                    z Psalmu 69

 

   Obecnie działająca w naszym Kościele Schola została powołana do życia po kilkuletniej przerwie we wrześniu 2010 roku. Opiekunką jest grająca na gitarze pani Agnieszka Starzykiewicz-Wysoglad. Grupa ta swym śpiewem ubarwia liturgię Mszy św. o godz. 10:00 w niedziele i święta.

 

Chętnych serdecznie zapraszamy!

 
Służba liturgiczna PDF Drukuj Email

„Z radością dziękuję Ojcu,
Który nas uzdolnił do uczestnictwa
W dziele Świętych w światłości”

z Listu do Kolosan

W kościele łacińskim wszystkich posługujących przy ołtarzu podczas mszy św. i innych nabożeństw liturgicznych określamy tym mianem.

W naszym kościele służbę liturgiczną tworzą: ministranci (chłopcy ze szkoły podstawowej, którzy przystąpili uprzednio do Pierwszej Komunii św.) oraz lektorzy ( starsi ministranci po dekanalnym kursie lektorskim), którzy odczytują lekcje z Pisma św., mogą też wykonać psalm responsoryjny,  a w szczególnych przypadkach zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej. Służba ołtarza uczestniczy we mszach świętych według wcześniej ustalonego harmonogramu.


 
Żywy Różaniec PDF Drukuj Email

„Bądźmy wytrwali w odmawianiu Różańca, czy to w kościelnej wspólnocie, czy w zaciszu naszych rodzin: modlitwa ta w miarę powtarzanych wezwań połączy serca, rozgrzeje płomień domowego ogniska, umocni nadzieję oraz sprowadzi na wszystkich wielki spokój i radość Chrystusa, który dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał.”

bł. Jan Paweł II, 2 października 1988 roku

 

Różaniec wywodzi się od łacińskiego słowa: rosarium co oznacza wieniec z róż, ogród różany. Jest to modlitwa do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Maryi.

Początkowo ta modlitwa znana i kultywowana była pod nazwą: Psałterz Najświętszej Maryi Panny.  Co prawda  o genezie modlitwy wiemy niewiele, jednak historycy początki Różańca datują na czas przed św. Dominikiem (XII wiek), któremu to przypisuje się jej ułożenie a następnie nawracanie nią heretyków. Według legendy to sama Matka Boża miała wskazać św. Dominikowi taki sposób nawracania niewiernych.

Według niektórych źródeł historycznych ostateczny kształt  Różańcowi nadał bł. Alan de la Roche, który ujął jego formę w 15 dziesiątek „Zdrowaś, Maryjo” przedzielanych „Modlitwą Pańską”. On też wyodrębnił trzy części Różańca: radosną, bolesną i chwalebną.

W takim kształcie modlitwę tę odmawiano do czasu, gdy papież Jan Paweł II dopisał jeszcze czwartą część  - tajemnice światła, co zostało ogłoszone 16 października 2002 roku.

Prawidłowe odmawianie Różańca to nie tylko odmawianie modlitwy, ale także medytacja w tym czasie, dzięki czemu to właśnie ta modlitwa jest wspaniałym przeżyciem duchowym.

Każda z 20 tajemnic Różańca dotyczy jednego z wydarzeń z życia Jezusa i jego Matki. Dodatkowo podzielone są one na cztery części :

Tajemnice radosne - odmawiane w poniedziałki i soboty.

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła - odmawiane w czwartki.

 1. Chrzest Jezusa w wodach Jordanu
 2. Objawienie chwały na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Eucharystia

Tajemnice bolesne - odmawiane we wtorki i piątki.

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne - odmawiane w środy i niedziele.

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

W naszej parafii są trzy Róże – dwie żeńskie i jedna męska. Pierwsza Róża żeńska św. Faustyny, której zalatorką jest pani Kazimiera Cichy zmianę tajemniczek ma w każdy pierwszy piątek miesiąca o 17.30 lub pół godziny przed nabożeństwem piątkowym. Druga Róża żeńska św. Bernadetty (zalatorka – pani Dorota Krzysztofczyk) - w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 15.00, a Róża męska- św. Brata Alberta (zalatorem jest pan Marian Dura) w każdą pierwszą środę miesiąca o 17.30 lub pół godziny przed nabożeństwem.

 
Więcej artykułów…