Msze Święte

Niedziele:

8.00
10.00
15.30


Dni powszednie:

poniedziałek i czwartek - 7.00
pozostałe dni tygodnia -  18.00

MAJ oraz PAŹDZIERNIK:
poniedziałek i czwartek - 7.00 oraz 18.00
pozostałe dni tygodnia - 18.00

 

DODATKOWE MSZE ŚW.
W STAŁYCH INTENCJACH:

I sobota miesiąca - 8.00
(w intencji matek oczekujących potomstwa)
I czwartek miesiąca - 18.00
(w intencji zmarłych)


Kontakt

ADRES:

Parafia NMP Królowej Polski
ul. Wąska 5
32-543 Myślachowice


Konto nr:
05 1240 4197 1111 0010 6305 1840
PKO SA

NIP:
628-19-716-48

REGON:
040096925

Logowanie

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Rok kościelny
Wielki Post AD' 2016 PDF Drukuj Email

"Ludu,mój Ludu cóżem ci uczynił?

W czymem zasmucił albo w czym zawinił?(...)"


Wielki Post - czterdziestodniowy czas pokuty i nawrócenia,

przygotowuje nas do przeżycia najważniejszych

dla chrześcijan Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech ten szczególny okres nie kojarzy nam się jedynie

z posypaniem głów popiołem,

uboższym wystrojem naszych świątyń,

fioletowym kolorem szat liturgicznych,

lecz niech nas zbliża do Boga.


 

Aby to uczynić bierzmy udział w typowych

dla czasu pasyjnego nabożeństwach:

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu godz. 17.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedziele Wielkiego Postu godz.15.00.

Rekolekcje Wielkopostne - 11.02 - 14.02.


 
Znaczenie adoracji PDF Drukuj Email

 

Znaczenie adoracji !

 

 

„Papież z Krakowa” napisał: „Pięknie jest przebywać z Jezusem: spoczywając na Jego piersi jak umiłowany uczeń, możemy doznać nieskończonej miłości Jego Serca. Uczymy się głębiej poznawać Tego, który oddał samego siebie, w różnych tajemnicach swego Boskiego i ludzkiego życia; w ten spo

sób stajemy się uczniami i sami włączamy się w ten wielki proces składania i przyjmowania daru, ku chwale Boga i dla zbawienia świata. Przez adorację chrześcijanie przyczyniają się w tajemniczy sposób do radykalnej przemiany świata i do owocowania Ewangelii. Warto pamiętać o tym, iż każdy człowiek, który modli się do Zbawiciela, pociąga za sobą cały świat i podnosi go ku Bogu. Ci, którzy trwają przed Panem pełnią więc bardzo ważną posługę: przedstawiają Chrystusowi tych wszystkich, którzy Go nie znają lub są od Niego oddaleni; w ich imieniu czuwają przed Jego obliczem”.

Czterdziestogodzinne nabożeństwo, trwająca nieprzerwanie 40 godzin lub trzy dni z przerwami nocnymi adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo to zapoczątkowało przed 1214 r. bractwo biczowników z obecnego miasta Zadar w Dalmacji, które od Wielkiego Czwartku do południa Wielkiej Soboty adorowało Najświętszy Sakrament przechowywany w Bożym Grobie, w nawiązaniu do tradycji o 40-godzinnym przebywaniu ciała Chrystusa w grobie (św. Augustyn) oraz do zwyczaju zachowywania postu w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę (Tertulian, Hipolit Rzymski). Zaraz po wprowadzeniu nabożeństwo to zaczęto odprawiać nieprzerwanie najpierw w kościołach miejskich, a następnie w poszczególnych parafiach danej diecezji. Dzięki ciągłości 40-godzinnego nabożeństwa przerodziło się ono w adorację wieczystą, W roku 1527 praktykę tę wprowadził Antoni Maria Zaccaria w kościele św. Grobu i w katedrze w Mediolanie, a następnie w kilku innych miastach. Od roku 1534 wystawiano Najświętszy Sakrament do adoracji w monstrancji. W roku 1548 Filip Neriusz wprowadził 40-godzinne nabożeństwo w Rzymie, a papież Klemens VIII w 1592 roku nakazał odprawiać je we wszystkich kościołach Wiecznego Miasta. W roku 1553 jezuici – jako główni propagatorzy - zaprowadzili 40-godzinne nabożeństwo także poza Italią, a w roku 1623 papież Urban VIII rozciągnął tę praktykę, jako obowiązkową, na cały Kościół zachodni.

Jan Paweł II mówił „Ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy – tej, którą sobie Sobór postawił za cel. Jest tej odnowy punktem poniekąd kulminacyjnym. Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata”. Ojciec Święty Benedykt XVI zwraca się do poszczególnych wiernych (duchownych, instytutów zakonnych i osób świeckich) z zaproszeniem, „by osobiście znajdowali czas na przebywanie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem ołtarza”. Zachęca też parafie i rożne grupy kościelne, „by praktykowały wspólnotową adorację”. Dajmy też posłuch zachęcie świętego Josemarii Escrivy: „Przychodź wytrwale przed tabernakulum, fizycznie lub duchowo, aby poczuć się pewnym, aby czuć się kochanym... i aby kochać”.

Pan Jezus, który do końca nas umiłował, obecny we dnie i w nocy w Najświętszym Sakramencie w Tabernakulum, oczekuje w każdy dzień na nasze nawiedzenie i adorację.

 

 


Rozpoczynamy Adorację 40 godzinna w naszej Parafii przebiegać

będzie ona następująco:

w niedziele: 24.01; 31.01 oraz 07.02:

od 11-12     Zapraszam młodzież gimnazjalną, szkół średnich i studentów.

od 12-13     Zapraszam 1 Róża Kobiet oraz dzieci wraz z rodzicami.

od 13-14     Zapraszam  2 Różę Kobiet wraz z najbliższymi sąsiadami kościoła.

od 14-15     Zapraszam  Różę Męską wszystkich z dalszych rejonów parafii.


 
Wizyta duszpasterska PDF Drukuj Email

Kolęda - w tradycji katolickiej to wizyta duszpasterska w domach wiernych, odbywana przez kapłana miejscowej parafii w okresie po Bożym Narodzeniu. Podczas kolędy ksiądz błogosławi rodzinie i całemu domostwu na rozpoczynający się nowy rok, odmawiając specjalną modlitwę.


Gdy kapłan przychodzi do nas z wizytą duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po kolędzie, musimy zdawać sobie sprawę ze złożoności wydarzenia, które ma tu miejsce. Jest to bowiem wydarzenie religijne i jest to wydarzenie towarzyskie. Jest to jednak w pierwszym rzędzie i przede wszystkim, i o tym należy wciąż pamiętać, wydarzenie religijne.

Specyfiką tego wydarzenia religijnego jest to, że to my musimy przygotować dla niego takie warunki, by mogło ono przebiegać w sposób właściwy;

biały obrus, na którym znajdować się będą tylko:

Pismo Święte, krucyfiks, świece, woda święcona, kropidło.

Specyfiką tego wydarzenia jest również to, że jest ono z założenia wydarzeniem, w którym bierze udział cała nasza rodzina– wszystkie osoby zamieszkałe w tym mieszkaniu. Dzieci czasem są odpytywane z katechizmu, pokazują zeszyty do religii, "w nagrodę" otrzymują pamiątkowe obrazki.

Wizyta duszpasterska jest okazją do aktualizacji kartotek parafialnych, rozmowy z mieszkańcami, łączy się z dobrowolnie składaną ofiarą na potrzeby parafii, rzadziej z poczęstunkiem. Kolędującemu kapłanowi towarzyszą ministranci.

 
Jubileusz Roku Miłoszierdzia PDF Drukuj Email

 

 

JUBILEUSZ   ROKU  MIŁOSIERDZIA

 

Zgodnie z pragnieniem i poleceniem Ojca Świętego, Pasterz naszej Archidiecezji, Jego Eminencja Stanisław kardynał Dziwisz ustanowił kościoły jubileuszowe w Archidiecezji Krakowskiej na Rok Święty.

Otwarcie Roku Jubileuszowego w Bazylice w Rzymie będzie miało miejsce 8 grudnia 2015 roku.

W bazylice NSPJ w Trzebini Rok Miłosierdzia zainaugurowany zostanie 13 grudnia 2015 roku o godz. 15.00 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem delegata Ks. Stanisława Dziwisza, którym będzie Wyższy Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Prowincjała Piotr Filas SDS. Na tę Uroczystość zostali zaproszeni wszyscy proboszczowie i duszpasterze z okolicznych parafii ziemi chrzanowskiej a poprzez kapłanów wszyscy wierni.

W owocnym przeżywaniu tego świętego czasu pomogą nam nowe inicjatywy duszpasterskie w naszym kościele. Na sposób stały w Roku Jubileuszowym będą:
• w każdy piątek rano i wieczór koronka do Miłosierdzia Bożego
• każdy piątek (o ile będą na to pozwalały przepisy liturgiczne) Msza Święta wotywna o Miłosierdziu Bożym
• Brama Miłosierdzia otwarta będzie poprzez stały konfesjonał (5 godzin dziennie)
• wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu
• każde czuwanie fatimskie - będzie Bramą Miłosierdzia

 
Kalendarz liturgiczny na 4. tydz. Adwentu AD' 2015 PDF Drukuj Email

20. grudzień - 4. Niedziela Adwentu

21. grudzień - Poniedziałek 4. tyg. Adwentu
wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła

25. grudzień - Piątek
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

26. grudzień - Sobota Oktawy Narodzenia Pańskiego
święto św. Szczepana, pierwszego męczennika


 

www.brewiarz.katolik.pl (Internetowa wersja brewiarza)

www.modlitwawdrodze.pl (modlitwa)

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 41