Podziękowanie DrukujWszystkim parafianom z racji odpustu:

Bóg zapłać za wszystkie prace wykonane w przygotowaniu kościoła do uroczystości odpustowych:

Państwu Słomskim Helenie, Sylwii, Waldemarowi, Marianowi i Danucie Durom, panu Andrzejowi, rodzinie państwa Gałuszków Jadwidze, Justynie Pawłowi i Halinie Krawczyk za posprzątanie przed uroczystościami. Panu Zdzisławowi Rejdychowi za odnowienie FERETRONÓW pani Elżbiecie i Małgorzacie za pomoc w zorganizowaniu procesji, również wszystkim dziewczynkom sypiącym kwiatki, niosącym feretrony, chłopcom dzwoniącym dzwonkami, służbie liturgicznej Lektorom i Ministrantom. Paniom niosącym obraz naszej patronki i panom od baldachimu. Naszej organistce pani Marcie, pani Agnieszce Chórowi i Scholii i pani Kasi za muzyczne włączenie się w uroczystości parafialne. Szczególne podziękowania strażakom za ich obecność ze sztandarem. Wam wszystkim za udział w naszej wspólnej radości święta patronalnego i modlitwie za naszą parafię i całą Ojczyznę. Serdecznie dziękuję wszystkim składającym życzenia. Zwłaszcza radzie parafialnej za stałą pomoc i wsparcie udzielane mi przez Was wszystkich.

Wszystkim gościom i wszystkim przybyłym na ta uroczystą mszę: Ks. Prałatowi Zbigniewowi Jormanowi za obecność i msze świętą, Ks. Maciejowi za rekolekcyjne nauki i dzisiejsze dziękczynienie NMP za naszą Parafię.

Wszystkim za pamięć modlitwę i serdeczne spotkanie.

Bóg Zapłać za modlitwę w intencji dzieci z klasy 4, a im i ich rodzicom za zaangażowanie w przygotowania do rocznicy I Komunii, i piękne świadectwo o umiłowaniu Chrystusa i jego Matki naszej Królowej.

 

 

ks. Artur Chrostek